Alliantie voor een rechtvaardig Amsterdam

Meedoen

Wie zijn wij?
De Alliantie werd opgericht in de zomer van 2007. Wat is de Alliantie?
Manifest van de Alliantie.
Op de eerste plenaire vergadering van de Alliantie is de tekst van een manifest vastgesteld dat door Amsterdamse organisaties ondertekend kan worden.
Manifest ondertekenen en meedoen
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk Amsterdamse organisaties het manifest ondertekenen en meedoen.
Organisaties die het manifest ondertekend hebben
 
 

Zoeken op deze site


WWW Deze site

Archief actualiteiten

In deze rubriek zijn nog geen artikelen

Contact

Namen van contactpersonen, algemene telefoonnummers, email adressen, etc

Achtergrond

Gemeente Amsterdam creeert haar eigen armoede. Beschouwing over verarming in de regio.

 

 

 

Actueel

Reactie van de Alliantie voor een Rechtvaardig Amsterdam (ARA) op de nota’s  ‘Actief Armoede- beleid Amsterdam’ en de nota ‘Meerjarenbeleidsplan Participatie’. Meer......

Vergadering ARA over het rapport 'Weg uit de Armoede'.
17 april 2009 organiseerde de Alliantie voor een Rechtvaardig Amsterdam (ARA) een debat over de verarming in de hoofdstad en wat ertegen te doen valt. Aanleiding voor het debat was de publicatie van het rapport ‘Weg uit de Armoede’, geschreven in opdracht van de gemeente Amsterdam door een commissie onder leiding van Rutger Koopmans. Het rapport zal het uitgangspunt vormen voor het beleid van de Gemeente in de toekomst. Meer....

Verslag van de conferentie van ARA

Op vrijdagmiddag 7 november 2008 om 14.00 uur hebben 80 mensen zich verzameld in de Mansveltschool in Bos en Lommer om de eerste stedelijke conferentie van ARA bij te wonen. Er waren verschillende vertegenwoordigers van de FNV, zelforganisaties van mensen met een minimuminkomen, en migrantenorganisaties aanwezig. Meer....

Aankondiging conferentie ARA

Op 7 november organiseert de Alliantie voor een Rechtvaardig Amsterdam (ARA) een   conferentie in de Mansveltschool onder het motto: Is armoede onoplosbaar? Tijdens een Forumdiscussie en in werkgroepen zullen vertegenwoordigers van de lokale politiek, kaderleden van belangenorganisaties, ervaringsdeskundigen, wetenschappers en vertegenwoordigers van allerlei instellingen met elkaar discussiëren over armoede en rijkdom in Amsterdam. Meer.....

Aankondiging nieuwe plenaire vergadering van ARA

De vierde plenaire vergadering van het ARA wordt gehouden op woensdag 23 april 2008 vanaf 19.30 uur. Plaats van samenkomst: Mansveld school, Admiraal de Ruyterweg 410 in Amsterdam. Meer.....

De tweede plenaire vergadering van ARA en aankondiging van de derde

De tweede plenaire vergadering van het ARA is gehouden op donderdag 24 januari 2008 om 19.30 uur. Er is een verslag gemaakt. De derde plenaire vergadering wordt gehouden op 20 maart om 19.30 uur. Wij nodigen alle maatschappelijke organisaties in Amsterdam uit om te komen en activiteiten samen met ons op te zetten. Meer.....

Flexinspectie bezoekt Supermarkten

Wat onwennig liepen we de eerste supermarkt binnen, terwijl tweede kamerlid van de SP, Renske Leijten, en bestuurder van FNV Jong, Mathijs Rutten, de manager opzochten. Met een vragenlijst en flyers in de hand, en gestoken in een polo van FNV Jong met Flexinspectie op de rug, gingen we op zoek naar het supermarktpersoneel. Daar! Een vakkenvuller! ‘Goede middag, wij zijn van de Flexinspectie, mag ik je wat vragen?’ Lees meer.....